Friday, May 23, 2008

CCCLXI: Hipster Doofus

© Lani Kai
Lani Kai: hello
Trypto: what up dog
Lani Kai: um
Lani Kai: I have a photo to post, yo
Trypto: fo sheezy
Lani Kai: check it out bro

No comments: